„Przy wzrastających obowiązkach, wzrastać również w świętości” bł. Maria Luiza Merkert.

Pod tym hasłem dzieci odtworzyły dzieje miłosiernej bł. Marii Luizy Merkert- założycielki wielkiego dzieła Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. „Anioł dobroci”, bo tak nazywano Matkę Marię całe swoje życie poświęciła biednym, chorym, opuszczonym i sierotom.
Właśnie w takim świetle nasze dziewczynki z grupy „Niezapominajki” w pięknych strojach Szarych Sióstr przypomniały posługę sióstr Marii, Matyldy, Klary, Franciszki w imię pokrzywdzonych przez los.

Przedstawienie pt. „Anioł dobroci” to dla nas wszystkich nauka dostrzegania Pana Jezusa w najbardziej potrzebujących.