„Rzecz krotoszyńska” nr 1176 z dnia 7 listopada 2017r.