Uczymy Dzieci Programować w Dzień Misia

Mały Miś, dziś od rana

Uczy się z dziećmi kodowania.

Co to jest kod i jak go stworzyć?

By robot działał, słuchał się, ,,ożył”

 

Nasz Miś jest pilny, uczy się chętnie

Zna już warunki, poznał też pętle

Kartka, flamastry i karta kodów

Układ kolorów…jesteś już gotów?

 

Uczymy dzieci programować

Będzie w przyszłości to owocować.

Myślenie logiczne, algorytmiczne

Już nie wydaje się tak kosmiczne

 

Misiu narysuj trasę starannie

Wstaw kody myśląc, nie jak popadnie.

Przyspiesz, zrób pauzę albo tornado.

Jedź prosto, skręć w lewo, możesz też w prawo

 

Sekwencja barw to sprawa kluczowa

Inaczej robot źle się zachowa.

Kiedy instrukcja jest wadliwa,

Właściwa reakcja jest niemożliwa

 

Misiu! Baw się, twórz, kreatywnie spędź czas

Od tego właśnie masz tu nas.

Pracuj w zespołach, szukaj rozwiązań,

Prawidłowości, schematów, powiązań.

 

Taki widzimy cel edukacji,

Uczenie w zabawie, mało narracji.

Dużo działania i doświadczania

Tak właśnie uczymy programowania.