Prawidłowy przebieg okresu rozwoju mowy trwa kilka lat i nierozerwalnie związany jest z odpowiednio ukształtowanymi narządami w okresie życia płodowego, ale też ze środowiskiem, w jakim nasze pociechy dorastają. Nieustanne mówienie do dziecka, śpiewanie piosenek, recytowanie wierszyków przez rodziców sprzyja rozwojowi mowy.

Nie wszystko jednak rodzice potrafi wychwycić w środowisku domowym, a przedszkole jest doskonałym miejscem, gdzie nauczyciele szybko zauważą nieprawidłowość artykulacyjną i komunikacyjną.

Ale nie tylko o mowę potoczną tutaj chodzi. Bowiem niezmiernie istotne jest też jedzenie, a co za tym idzie- poprawne połykanie, gryzienie, żucie, a podczas zajęć dydaktycznych prawidłowe oddychanie.

Mowa to nie tylko poprawne artykułowanie głosek, ale też umiejętność wyrażania własnych uczuć i emocji, umiejętność prowadzenia dialogu z innymi dziećmi.

Rozwój mowy idzie w parze z rozwojem motoryki, A więc pobudzajmy nasze maluchy do aktywności ruchowej i włączajmy wszystkie partie ciała do zabaw logopedycznych i artykulacyjnych.

Bibliografia:

Pietrzak- Szymańska B. (w:) Bliżej Przedszkola „O ważności stymulacji rozwoju mowy” nr 9/2012 str. 44-45