Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.

 Istnieje wiele symptomów wskazujących na ryzyko występowania dysleksji. Pierwszym takim wyznacznikiem są dzieci pochodzące z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i skomplikowanego porodu. Chodzi tutaj przede wszystkim o wcześniactwo, zamartwicę, niską masę urodzeniową.

Kolejne symptomy zapowiadające wystąpienie specyficznych trudność w czytaniu i pisaniu odnoszą się do poszczególnych okresów rozwoju małego dziecka:

a)      Okres niemowlęcy (1 rok życia):

– w zakresie dużej motoryki- opuszczenie okresu raczkowania, widoczne trudności z utrzymaniem równowagi w pozycji siedzącej lub stojącej, asymetryczna pozycja ciała przy leżeniu i siedzeniu;

b)      Okres poniemowlęcy (2-3 rok życia):

– motoryka duża- opóźnienie w chodzeniu i bieganiu;

– motoryka mała- nieporadność w samoobsłudze- jedzenie łyżka, ubieranie się, zapinanie guzików, małą sprawność w zabawach manipulacyjnych- budowanie konstrukcji z klocków;

– funkcje wzrokowe- opóźnienie w zakresie grafomotoryki (niechęć do rysowania, nieumiejętność naśladowania rysowanej linii, nieumiejętność naśladowania kierunku poziomego i pionowego linii);

– funkcje słuchowo- językowe- opóźnienie rozwoju mowy;

c)       Okres przedszkolny (3-5 rok życia):

– motoryka duża- niezdarność w ruchach całego ciała, niechęć do zabaw ruchowych, trudności z utrzymaniem równowagi

– motoryka mała- niechęć do czynności manipulacyjnych

– funkcje wzrokowe- nieporadność w rysowaniu, prymitywne formy rysunku, trudności w  układaniu puzzli, składanie obrazka  z pociętych części, niechęć do zabaw drewnianymi układankami i mozaiką;

– funkcje słuchowo- językowe- opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa realizacja wielu głosek, trudności z zapamiętywaniem sekwencji nazw, wierszyków, słów piosenek; mały zasób słownictwa, trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi, poprzez zdania złożone

– opóźnienie rozwoju w zakresie orientacji w prawej i lewej stronie schematu ciała i przestrzeni.

Warto zaznaczyć, że występowanie jednego lub dwóch symptomów nie znaczy jeszcze o dysleksji. Im więcej symptomów , tym większe ryzyko wystąpienia dysleksji.

Bibliografia:

Wojnarowska A., Bogdanowicz M. (w:) Bliżej Przedszkola „Symptomy ryzyka dysleksji” , nr 1/2013 str. 14-15