Blog

Marzec 20, 2018

Marzec 18, 2018

Zielony ogródek Stokrotek

Dzieci z grupy Stokrotki założyły w kąciku przyrody „Zielony ogródek”. Najpierw oglądały zgromadzone na stole cebulki kwiatów i warzyw oraz nasiona, porównywały wielkość  i kształt różnych gatunków cebuli oraz  wielkość ziaren: fasoli, owsa  i rzeżuchy. Posadziły rośliny na podłożu z waty i w ziemi i umieściły je w kąciku przyrody. Teraz codziennie obserwują roślinki i […]

Czytaj więcej

Symptomy ryzyka dysleksji

Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.  Istnieje wiele symptomów wskazujących na ryzyko występowania dysleksji. Pierwszym takim wyznacznikiem są dzieci pochodzące z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i skomplikowanego porodu. Chodzi tutaj przede wszystkim o wcześniactwo, zamartwicę, niską masę urodzeniową. Kolejne symptomy zapowiadające wystąpienie specyficznych trudność w czytaniu i pisaniu odnoszą się do poszczególnych okresów rozwoju […]

Czytaj więcej